Prexidios arbete

Demokratiska Republiken Kongo, som även kallas Kongo-Kinshasa, är ett av världens fattigaste länder. Troligen finns det inget annat land på jorden där kvinnorna är lika utsatta som just där. Förutom att många kvinnor har blivit utsatta för våldtäkter i det smutsiga inbördeskriget som råder, är utbildningsnivån samt kunskap om hygien och friskvård generellt mycket låg. Därutöver är tillgången till mensskydd ytterst begränsad, vilket leder till att kvinnorna i Kongo ofta inte har något annat val än att använda smutsiga trasor eller tidningspapper som mensskydd när de har mens.

Vi har slutit ett samarbete med Equmeniakyrkan i Kongo Kinshasa – en välrenommerad hjälporganisation

Att välja just Kongo-Kinshasa som mottagarland för Prexidios hjälparbete var därför inte svårt och efter att ha kontaktat Equmeniakyrkan i Sverige lyckades vi upprätta ett samarbete med deras över 100 år gamla hjälpverksamhet nere i Kongo-Kinshasa.

Tillsammans har vi skapat Prexidio-kittet som består av ett paket med bindor, tvål samt informationsblad om menstruation. Prexidio-kitten delas ut gratis på vårdcentraler som drivs av kyrkan på den kongolesiska landsbygden för att både öka tillgängligheten på mensskydd och för att informera om vikten av att hålla sig ren under menstruationen samt att motverka de starka stigman som råder kring detta. 

Vårt initiativ har också gett
ringar på vattnet

Vårt initiativ har glädjande även gett ringar på vattnet och fått andra företag och organisationer att vilja vara med och bidra på olika sätt. Med kyrkans distributionskanaler har vi därför kunnat skicka ner ett antal containrar med såväl mindre defekt elektronik som sjukvårdsartiklar och hygienprodukter. Dessa har därefter fördelats ut till de 10 regionsjukhus samt ca 25 vårdinrättningar som kyrkan driver och sanningen är den att om inte kyrkan fanns där och erbjöd vård skulle den fattiga delen av befolkningen knappt ha tillgång till någon form av organiserad vård.

Genom att bli kund till Prexidio bidrar ni till att vi kan hjälpa ännu mer! Välkommen att kontakta oss om ni vill veta mer om vårt arbete i Kongo samt om ni kanske är nyfikna på hur er organisation skulle kunna bidra.