I listan över tabun som vårt samhälle fortfarande brottas med, intar menstruation en framträdande plats. Trots att det kan verka som om vi har gjort framsteg de senaste åren, finns det fortfarande en mängd stigma kring menstruation och det är fortfarande en lång bit kvar tills vi har ett samhälle där allt kring menstruation är fullt accepterat. Faktum är att detta tabu också har lett till en stor brist på kunskap om menstruation och dess omgivande frågor, vilket i sin tur har resulterat i otillräcklig undervisning om menstruation i skolan och bristande medvetenhet i samhället i stort.

Lyckligtvis bryter vi gradvis ner dessa hinder och utvecklas mot ett mer progressivt samhälle. Hur ser det ut inom er organisation? Deltar ni i arbetet med att bryta tabut kring detta ämne?

Att erbjuda kostnadsfria mensskydd är ett sätt att bryta tabun, bekämpa ojämlikheter och främja människors hälsa. Det innebär att man antar utmaningen att göra mensprodukter tillgängliga för alla. Det innebär att man identifierar sig som ett företag eller en organisation som stödjer och bryr sig om sina anställda och miljön. Det innebär att man är i framkant.

Prexidios dispensrar för mensprodukter innehåller högkvalitativa tamponger och bindor som är tillgängliga utan kostnad och på ett bekvämt sätt så att alla kan använda dem.

När ni som organisation tillhandahåller mensskydd bidrar ni till:
  • att erbjuda mensskydd där de behövs mest, det vill säga på era toaletter.
  • att säkerställa hälsa och välbefinnande. Genom att erbjuda mensskydd till era medarbetare främjar ni deras välmående och underlättar för dem att inte stå utan skydd när behovet uppstår.
  • att visa ert stöd för sociala, arbetsrättsliga och miljömässiga rättigheter. Ert engagemang visar att ni strävar efter jämställdhet och vill att menstruation ska upphöra att vara ett tabu för många människor.

Genom att ta hand om era medarbetare visar ni att ni uppskattar och bryr er om dem, vilket i längden är en vinst för alla. Ni bryter tabun och ni bidrar till att öka medvetenheten.

Vi gör det enkelt för er. Vill ni vara ett företag eller en organisation som är anpassat för 2000-talet? Ta då det första steget med Prexidio och få allt ni behöver för att komma igång.

Ni kommer inte bara göra skillnad, ni kommer också göra världen lite bättre.